Activiteiten

Dit is de activiteiten pagina van ZOED, waarin uitgebreid wordt ingegaan op alle plannen/activiteiten, die ontwikkelt worden.

Activiteiten:
Het kleinschalig Zorghuis en het Ontmoetingshuis met droogloop tussen beide verkeert in de fase van de planontwikkeling.
Voor het kerkgebouw wordt in samenwerking met het parochiebestuur een plan ontwikkeld voor ruimer gebruik van de kerkzaal.

Lees hier de nieuwsbrief van september 2021….

  1. Zorghuis
Bekijk hier de volledige schetsen/tekeningen m.b.t. het Zorghuis

Eén en ander getekend door architect Leonie Borgerink

  2. Kerk

Bekijk hier de tekening van de evt. herindeling van de kerk

Tekening en impressie zijn van de hand van John Pisano.