Kerk

H. Plechelmuskerk Deurningen

Binnen de R.K. Geloofsgemeenschap van de H. Plechelmus Deurningen ontmoeten mensen elkaar en ontstaat er verbondenheid. We willen er blijde, verdrietige en dagelijkse ervaringen met elkaar delen.

We doen dat:

  • met vieringen in de kerk met thema’s van deze tijd
  • door elkaar te ontmoeten in gesprekken
  • door aandacht te geven aan mensen in moeilijke omstandigheden

Er zijn momenteel ruim 200 vrijwilligers actief voor de kerk in Deurningen.

We volgen nieuwe ontwikkelingen en zoeken telkens nieuwe mensen om aan nieuwe ideeën en activiteiten te werken.

Wellicht handig om al te weten……..

  • Wil je bij ziekte een bezoek van een vrijwilliger uit de geloofsgemeenschap of van één van de pastores, neem dan contact op met Marian Huiskes telefoon 074 277 23 31.
  • Wanneer je bij overlijden van een dierbare een kerkelijke viering wilt, bel dan naar Siny Kamp telefoon 06-197 026 20
  • Voor informatie, overleg of bijvoorbeeld het regelen van misintenties kun je terecht bij het Parochiebureau. Zie Contact.
  • Voor verdere informatie zie de Wegwijzer.