Vliegveldstraat/Deurningerstraat

Ontwikkelingen Vliegveldstraat/Deurningerstraat (stand van zaken)

Volg hier alle nieuws over de werkzaamheden

Fase 1: 11 juni – 2 augustus

Fase 1 begint op dinsdag 11 juni en duurt tot vrijdag 2 augustus. In deze periode vinden er werkzaamheden plaats vanaf de komgrens Enschede tot aan de rotonde Technology Base en tussen kruispunt Frans op den Bult en de Hoofdstraat in Deurningen. Alle omleidingen worden met borden aangegeven.

N737 tussen komgrens Enschede en rotonde Technology Base
Omleidingen gaan via de N342, A1, N733, A35 en visa versa. Extra reistijd 15 minuten.

N737 tussen kruispunt Frans op den Bult en de Hoofdstraat in Deurningen
Omleidingen gaan via Oldenzaal en vice versa. Verkeer moet rekening houden met een extra reistijd van 15 minuten.

 

Vliegveldstraat: Onlangs is het nieuwe viaduct over het spoor geopend. Volgend jaar (2018) zal gestart worden met de werkzaamheden aan de Vliegveldstraat. Momenteel wordt de nieuwe rotonde ter plaatse van de ingang naar het vliegveld aangelegd.

Vliegveldstraat moet ‘slimste straat van Nederland’ worden

Gepubliceerd op: 15/12/2017

Vliegveldstraat moet 'slimste straat van Nederland' wordenDe Vliegveldstraat (N737) tussen Deurningen en Enschede moet de meest innovatieve weg van Nederland worden. Ondernemers en uitvinders maken er in 2019 de ultieme weg van de toekomst van.

 

Planten die langs de weg stroom opwekken, of die ziekmakend fijnstof opvangen en neutraliseren? Zelfdenkende straatverlichting? Lichtgevende belijning? Wifi in de weg, zodat de straat met auto’s kan communiceren en de bestuurder kan waarschuwen voor aankomende gevaren? Alles is nog mogelijk.

Plannen
Deze week zat de provincie om tafel met een groep uitvinders, innovatieve ondernemers en onderzoekers om ideeën op te doen. April volgend jaar moet dat uitgewerkt zijn in een concreet plan. Het geplande groot onderhoud van de drukke Vliegveldstraat tussen Enschede en Deurningen wordt aangegrepen om er de slimste weg van het land van de maken.

Projectleider bij de provincie Wilbert de Hoog spreekt van een ‘ambitieuze droom’, die werkelijkheid kan worden. De N737 kan een showcase zijn, waar de rest van Nederland de vingers bij aflikt. „Een weg die niet in beton is gegoten, maar gericht is op de toekomst. Technologie gaat ons steeds meer helpen en onze rol in het verkeer vervangen.”

Veiligheid
We zoeken ondernemers die al vernieuwende technieken hebben ontwikkeld en die klaar zijn om ingezet te worden
Projectleider Wilbert de Hoog:
“Dat kan dus zijn op het gebied van verlichting, onderhoud, veiligheidssensoren en flora- en waterbeheer. „We willen een weg die langer meegaat. Hierdoor besparen we op onderhoud. Maar daarnaast willen we een slimme weg die ongevallen voorkomt. Veiligheid van de weg staat voorop.”

In april tot en met oktober volgend jaar gaat de provincie het ‘het beste team’ selecteren voor dit ambitieuze plan. „Alleen slimme en futuristische ideeën zijn niet genoeg. We zoeken ondernemers die al vernieuwende technieken hebben ontwikkeld en die klaar zijn om ingezet te worden. Wij worden in 2019 hun eerste klanten.”
Innovatie
De N737 wordt als ideale weg gezien omdat de weg op een plek ligt die al bruist van innovatie en techniek en omdat er aan de weg veel te verspijkeren en te verbeteren valt tijdens het groot onderhoud.
© Newsroom Enschede, de samenwerking tussen TC Tubantia en 1Twente Enschede. Foto: Emiel Muijderman

Vliegveldstraat richting Frans op den Bult: met name de afslag Wiefferweg is nog steeds een onveilige situatie. SDD heeft voorgesteld om ook hier midden geleiders aan te brengen. De Wiefferweg is al jaren verboden om in te rijden (behoudens aanwonenden). Er zijn de afgelopen tijd besprekingen geweest met aanwonenden om te inventariseren welke maatregelen hier gewenst zijn. Verder is er diverse keren overleg geweest met Gemeente/Provincie/Politie

Deurningerstraat: Momenteel zijn hier nog geen ontwikkelingen. Een inventarisatie (door SDD)  in de buurt en aanliggende grondeigenaren dient nog uitgevoerd te worden.