Over deurningen.nl

 • deurningen.nl is een initiatief van Stichting Dorpsbelang Deurningen
 • Doel van het webportaal is om zo veel mogelijk informatie over het dorp Deurningen en z’n inwoners te bundelen.
  Het kan hierbij gaan om activiteiten, evenementen, mededelingen, enz.
  Er zijn menu onderdelen voor verenigingen en stichtingen, die door henzelf beheerd kunnen worden. Dit is met name interessant voor verenigingen, die zelf geen website
  beheren en dat ook niet willen.
  Voor verenigingen/stichtingen met een eigen website, zal alleen contactinfo en evt. een link naar social media opgenomen worden.
 • Het webportaal is gemaakt en wordt beheerd door een groep vrijwilligers.
 • Verder is het altijd mogelijk en staan we ook heel open voor meningen/alternatieven/toevoegen van anderen en verenigingen/stichtingen, die zelf willen deelnemen.

 

Fotografie: log dezefoto-nl

Logo:   morskieft logo