Leren

We leren ons leven lang, ook op gebied van geloven en hoe we daar in het dagelijks leven mee om kunnen gaan.

We maken de vertaling van de oude geloofsverhalen uit de Bijbel naar nu. Kinderen leren er over tijdens Kinderwoorddiensten en bij de voorbereidingen op Eerste Communie en H. Vormsel.

Al merken we grote veranderingen in de wereld om ons heen, toch hechten we nog steeds veel waarde aan menselijk begrip en respect voor elkaar.