Impulsgroep Gemeenschap Deurningen

Blijven bouwen aan onze hechte gemeenschap!

In juni van dit jaar hebben wij via ’t Klöpke meegedeeld , dat de Impulsgroep Gemeenschap Deurningen haar werkzaamheden heeft beëindigd zoals bij de start begin 2015 was afgesproken. In dat artikel hebben wij aangegeven hoe de impulsen verder worden opgepakt.
Op verzoek van meerdere mensen leest u nu hoe het verder gaat met deze impulsen.

*Jos Wolbert en Bennie Lansink zetten zich in voor een breder gebruik van moderne communicatiemiddelen, o.a via de website van de Stichting Dorpsbelang Deurningen (SDD) www.deurningen.nl, via facebook en Twitter

*Het dorpskoor voor de jeugd van 6 tot 16 jaar o.l.v. mevr. Ingrid van Ree heet nu ‘Kanjerkoor’ en zingt al vieringen in de kerk zoals het vroegere jeugdkoor. Met medewerking van de begeleidingsgroep – Elles Oude Smeijers, Rianne Pelster, Anke Aarninkhof en Gonny Groothuis- zal het repertoire van het koor verbreed worden. Het koor is geplaatst onder de locatieraad.

*Wim Stege, Marian Scholten en Ellen Kiphardt vormen samen de commissie, die -geplaatst onder de Stichting Dorpsbelang Deurningen (SDD)- , de culturele agenda samenstelt. Het gaat dan om bestaande culturele activiteiten van verenigingen en een verdere uitbouw van samenkomsten. In april 2017 kunnen we weer genieten van een optreden van Studio ’65 met Jesu Christ Superstar.

*Bestuur en leiders van Hades werken samen met jongeren van 12 tot 18 jaar aan een aantrekkelijk programma. Extra aandacht zal gegeven worden aan de groep 15 tot 18 jaar. Ook voor deze leeftijdsgroep wordt Hades weer aantrekkelijk gemaakt om daar samen te komen. Daartoe is van groot belang, dat Hades door gemeenschappelijke inzet  een flinke opknapbeurt krijgt en echt weer een jeugdhonk wordt waar de jeugd zich thuis voelt.

De Impulsgroep, belast met het beheer van het batig saldo van het boek “Het verhaal van verbondenheid 1665 – 2015”, heeft daartoe € 2.500,- beschikbaar gesteld. Zaterdag 10 december j.l. hebben we daar al een inkijkje kunnen nemen.

*Op verzoek van de Locatieraad gaat de commissie –Jos Broekhuis, Herman Weghorst, Hans Nijmeijer en Johan Vossebeld-, kijken hoe naast de kerkelijke vieringen een breder gebruik van de kerk mogelijk is. Een breder en flexibel gebruik van de kerk is van groot belang voor het blijvend in stand houden van deze prachtige voorziening.

*Zieken en mensen met beperkingen zullen steeds meer de aandacht van de gemeenschap nodig hebben. Vanuit de stuurgroep ‘Zorgzaam voor Elkaar’ is de werkgroep -Ria Lansink, Maurice Hansté, Paul Nijmeijer, Bart Kienhuis en Gerrit Aarninkhof- onderzoek begonnen naar de mogelijkheden. Gedacht wordt aan een kleinschalige zorginstelling, waar de pastorie onderdeel van uitmaakt.
*De pastoraatsgroep zal zich extra richten op diaconale projecten;
*Met medewerking van SDD zal een commissie proberen meer rendement te behalen op verschillende terreinen door samenwerking op facilitair gebied tussen verenigingen.

Anieta Golbach, Henk Mulder, Gerrit Aarninkhof