Kwaliteit Openbare Ruimte

Tijdens de afgelopen Algemene jaarvergadering van onze Stichting is door de heer G. Davina van de gemeente Dinkelland een presentatie gegeven met betrekking tot de nieuwe plannen voor “kwaliteit openbare ruimte”. Hiervoor is een nieuwe (concept)nota opgesteld betreffende de speelvoorzieningen en het groen waarbij het doel is om inwoners van de dorpen te betrekken met nadere invulling van deze nota.

Door de gemeente is tijdens de presentatie aangegeven dat per (dorp)kern een plan gemaakt moet worden waarin van alle wijken van Deurningen een inventarisatie moet worden uitgevoerd van o.a.verkeersborden, paaltjes, bomen, tegelpaden en speeltoestellen etc.