Dagelijks bestuur

Hieronder vindt U de namen en adressen van het Dagelijks Bestuur:

Functie Naam Tel. E-mail
Voorzitter Jan Groot Rouwen 074-2780919 jgr@agrosoft.nl
Secretaris Brian Scholten 074-2775733 brianroyscholten@gmail.com
Penningmeester Roy Spekhorst 074-8511662 royspekhorst@gmail.com
Notuliste Hedwig Meulenbroek hedwig.meulenbroek@gmail.com
Lid Jos Wolbert 074-2773066 wolbertjos@gmail.com
Lid Odmar Hannink odmarhannink@gmail.com
Lid Ellen Banierink ellenbanierink@hotmail.com
Adviseur Ilse Taken 074–2773946 ilsetaken29@hotmail.com
Gerrit Aarninkhof gjmaarninkhof@hetnet.nl
Gerben van Hummel vanhummel@agriteam.nl