Helpen

We vinden zorg en aandacht voor elkaar belangrijk. Vrijwilligers bezoeken veelvuldig zieke mensen.

Er worden acties gehouden voor mensen buiten onze grenzen b.v. bij calamiteiten. Samen met de St. Vincentiusvereniging houden we een inzameling van levensmiddelen voor mensen binnen onze eigen omgeving die het moeilijk hebben.

Bij overlijden zijn er vrijwilligers die helpen bij een waardig afscheid. In nauwe samenwerking met de nabestaanden zorgen zij voor de voorbereiding en uitvoering van de avondwake en/of uitvaartviering. Ook in de tijd erna is er contact met de familie van de overledene.