Petitie behoud Woord- en communieviering

Werkgroep: SAMEN STERK voor ONZE KERK
Petitie als protest tegen nieuwe beleid van Kardinaal Eijk

Parochie H.Plechelmus
Geloofsgemeenschap Deurningen

Excellentie,

Uw nieuwe beleidsplan ”Blijft dit doen om mij te gedenken” is in verschillende groeperingen uitvoerig besproken. Als aartsbisschop verandert u het bestaande beleid met betrekking tot H. Eucharistievieringen en Woord- en Communievieringen in het weekend, in alleen H. Eucharistievieringen, waarin met een steeds kleiner wordend aantal priesters moet worden voorgegaan.

Met deze plannen ontneemt u heel veel mensen de mogelijkheid om in het weekend de H. Communie te ontvangen tijdens een Woord -en Communieviering in de eigen vertrouwde geloofsgemeenschap.
Wanneer er in de Geloofsgemeenschap voldoende vrijwilligers bereid zijn de vieringen te ondersteunen spreekt dit aan. Het voorziet in een gezamenlijke behoefte en dat bijzondere geloofsmoment in het weekend willen we behouden.
Wij vinden dan ook dat de verandering van uw beleid een fatale uitwerking zal hebben voor de nog vitale Geloofsgemeenschap en daarmee ook op de deelname van gelovigen aan Eucharistievieringen. Het zorgt voor een grote, verdere achteruitgang van de plaatselijke geloofsbeleving en is een verarming voor de leefbaarheid in de dorpen.

Ook zet u als kardinaal alle pastorale werkers, diakens en de vele trouwe lekenvoorgangers, die allen zoveel ondersteunend werk verzetten volledig opzij. Er heerst sinds de aankondiging van uw nieuwe beleid dan ook enorm veel onrust onder bestuurders, vrijwilligers en trouwe gelovigen.

Dit beleid tast de vitaliteit van onze lokale geloofsgemeenschap opnieuw aan. Na eerst de fusies van parochies en vervolgens (dreigende) sluiting van kerken, nu dus in het weekend ook geen Woord- en Communievieringen meer! Het is voor ons als gelovigen een onbegrijpelijke maatregel.

Wij onderschrijven de zienswijze van u als kardinaal dan ook totaal niet, ondanks dat de H. Eucharistie een belangrijke viering is. Wij vinden juist dat zoveel mogelijk mensen in het weekend de Communie moeten kunnen blijven ontvangen, naast de vele andere vieringen die u noemt in uw document.

Met het ondertekenen van deze petitie wil ik mijn mening aan u als kardinaal duidelijk maken en ik verzoek u nadrukkelijk, als eindverantwoordelijke voor het katholieke geloofsleven in de geloofsgemeenschappen van uw bisdom, het nu “bestaande beleid” waarin Woord en Communiediensten met lekenvoorgangers in het weekend mogelijk zijn, te handhaven.

Locatieraad en Pastoraatsgroep Geloofsgemeenschap H. Plechelmus Deurningen

 

Naam: …………………………..……………                     Handtekening: ……….……………………………


Vóór 31 december

Opsturen: Zijne Excellentie kardinaal W.J. Eijk, Aartsbisdom Utrecht Postbus 14019 3508 SB Utrecht

Òf Inleveren in de brievenbus van het parochiehuis.

Digitaal: naar e-mailadres: secretariaat@aartsbisdom.nl

 

Download hier de Petitie behoud Woco dec 2022.

 

Gepubliceerd door op 28-12-2022