Ontmoetingsdag Plechelmusparochie 2023

Deze ontmoetingsdag is voor zelfstandig thuiswonende ouderen, zieken, eenzamen en mensen met een beperking uit de gehele parochie.

Wanneer: woensdag 19 april 2023
Waar: Kulturhus de Cocer in Rossum
Tijd: van 10.00 uur – 16.00 uur
Kosten: geen evt. een vrije gif

Opgave kan via het parochiebureau tel.: 074-2771236 tijdens de openingstijden op maandag en woensdag van 10.00 – 11.00 uur en bij Anieta Golbach van de pastoraatsgroep tel. 06-30373600 zo snel mogelijk maar uiterlijk tot 30 maart.

Opgave onder vermelding van de naam, adres en telefoonnummer.

Geef aan of je vervoer nodig hebt want dan kunnen we dat evt. via de Hulpdienst Thuis regelen.

Geef ook aan of er bijzonderheden zijn zoals diëten.

Pastoraatsgroep

 

Gepubliceerd door op 16-03-2023