Ontmoetingsdag 24 april

Op woensdag 24 april 2024 houden we van 10.00 tot 16.00 weer een “Ontmoetingsdag Plechelmusparochie” in het Kulturhus De CoCeR te Rossum.

Deze dag is bestemd voor de hele parochie die Oldenzaal, Deurningen, Rossum, Saasveld en Weerselo omvat. Het zal een dag worden met inhoud en gezelligheid.
Het programma vindt u in de flyer. Bij deze nodigen wij u van harte uit voor de ontmoetingsdag.

Opgave kan telefonisch of via de mail bij Anieta Golbach onder vermelding van de naam, het adres, telefoonnummer, evt. dieet, eigen vervoer en evt. bijzonderheden voor 15 maart.
pastoraatsgroep@deurningen.nl  of telefoon 06-30373600

Wanneer U geen eigen vervoer heeft kunnen we de Hulpdienst inschakelen. In verband met het beperkt aantal plaatsen is aanmelding verplicht!

We hopen op een goede “ONTMOETING” van parochianen de 24e april aanstaande en dat het aangeboden programma u zal aanspreken.

Pastoresteam Parochie H. Plechelmus

Voor informatie:
Pastor Janssen – pastor-janssen@plechelmusparochie.nl
Pastor Wilbers – pastores@plechelmusparochie.nl

Gepubliceerd door op 29-02-2024