Actie kerkbalans 2023, bedankt!

Geachte parochiaan,

Dit jaar lukte het onze geloofsgemeenschap om met de actie Kerkbalans voorlopig € 39.600,00 bij elkaar te brengen, en dat mooie resultaat hebben we samen voor elkaar gekregen.  Letterlijk voor elkaar, want dat is een kernelement van een geloofsgemeenschap: dat je er voor elkaar bent.

Als u inmiddels een bijdrage heeft gegeven: héél hartelijk dank daarvoor, uw bijdrage zal goed worden besteed aan de vele belangrijke activiteiten binnen onze geloofsgemeenschap.

Als geloofsgemeenschap kun je dus op elkaar rekenen. Zonder de vrijwillige bijdrages van de parochianen kan de geloofsgemeenschap niet goed functioneren.
Bent u nieuw in onze geloofsgemeenschap of heeft u nog niet meegedaan met de Actie Kerkbalans: ook uw bijdrage is van harte welkom.

Dit kan door een geldelijke bijdrage over te boeken naar bankrekeningnummer

NL93 RABO 0110 9002 27
 t.n.v. Parochie H. Plechelmus onder vermelding van “Actie Kerkbalans 2023”.

Ook kunt u uw bijdrage overmaken door te betalen met de QR-code.
Gebruik de Camera App op je telefoon.

Namens de locatieraad maar vooral namens de gehele geloofsgemeenschap nogmaals heel hartelijk dank voor uw vrijwillige bijdrage.
Ook willen wij de collectanten bedanken voor al hun inspanningen.

Locatieraad van de Geloofsgemeenschap Plechelmus te Deurningen

 

 

Gepubliceerd door op 07-04-2023