Kerk

Binnen de R.K. Geloofsgemeenschap van de H. Plechelmus Deurningen ontmoeten mensen elkaar en ontstaat er verbondenheid. We willen er blijde, verdrietige en dagelijkse ervaringen met elkaar delen.

We doen dat:

  • met vieringen in de kerk met thema’s van deze tijd
  • door elkaar te ontmoeten in gesprekken
  • door aandacht te geven aan mensen in moeilijke omstandigheden

Er zijn momenteel ruim 200 vrijwilligers actief voor de kerk in Deurningen.

We volgen nieuwe ontwikkelingen en zoeken telkens nieuwe mensen om aan nieuwe ideeën en activiteiten te werken.
Binnenkort melden we meer over de zg. Impuls werkgroepen.

Als je interesse hebt lees dan meer op deze pagina’s. Wil je ook mee doen, laat het dan weten.

Wellicht handig om al te weten……..

  • Wil je bij ziekte een bezoek van een vrijwilliger uit de geloofsgemeenschap of van één van de pastores, neem dan contact op met Marian Huiskes telefoon 074 277 23 31.
  • Wanneer je bij overlijden van een dierbare een kerkelijke viering wilt, bel dan naar Theo Huiskes telefoon 074-277 23 31 (b.g.g. 06 57 18 44 36)
  • Voor informatie, overleg of bijvoorbeeld het regelen van misintenties kun je terecht bij het Parochiebureau. Zie Contact.
  • De website over de restauratie van de kerkgebouwen in Deurningen (2008-2013) blijft totdat die in deze site is opgenomen.