Wij vragen uw steun voor Stichting Dorpsbelang Deurningen.

Al sinds méér dan 20 jaar zet de Stichting Dorpsbelang Deurningen zich in voor de samenleving van Deurningen. Belangen van de inwoners worden behartigd bij gemeente, provincie, Regio Twente, Landschap Overijssel, Vechtstromen en indien nodig andere instanties. Ons belangrijkste doel hierbij is het leven en welzijn in Deurningen zo goed als mogelijk te waarborgen/verbeteren.

Door ons netwerk/overlegstructuren met overheden, instanties en dorpsraden goed op peil te houden, kunnen we de ontwikkelingen in de samenleving nauwlettend volgen en tijdig initiatieven ontplooien voor nieuwe ontwikkelingen. Twee keer per jaar hebben we overleg met het college B&W en onze buurtvrouw. Verder hebben we goede contacten binnen de gemeente, waardoor we adequater/effectiever ontwikkelingen duidelijk kunnen krijgen t.b.v. de gemeenschap in Deurningen.

Voorbeelden van ontwikkelingen die mede door Stichting Dorpsbelang Deurningen tot stand zijn gekomen/ gaan komen:

  1. Dorpsplan Plus: de Deurninger beek, Hoofdstraat en kerkplein zijn in een compleet ander jasje gestoken.
  2. MijnDeurningen2030: het project dat in 2017 is gestart en waar we momenteel aan de uitvoeringsfase zijn begonnen.
  3. Herinrichting van de Vliegveldstraat: hier zal nog in 2019 uitvoering aan gegeven worden
  4. Verkeersveiligheid provinciale weg Hengelo – Weerselo.
  5. Structurele wijziging aan de Wiefferweg.

Hiervoor is helaas geld nodig en we willen vragen of u ons daarin wilt ondersteunen. Dat kan d.m.v. het invullen en opsturen van één van de machtigingen (éénmalig of doorlopend) die u bij het Klöpke van deze week hebt ontvangen. Het bedrag kunt u zelf invullen op de machtiging. Gemiddeld genomen wordt er € 7,50 gedoneerd.
Bij een doorlopende machtiging zal er 1x per jaar een bedrag worden afgeschreven.

U kunt ook een machtiging downloaden van www.deurningen.nl en deze per mail naar info@dorpsbelangdeurningen.nl sturen.

Hier kunt u de incasso-formulieren downloaden

Wij danken u bij voorbaat voor uw ondersteuning. 

Stichting Dorpsbelang Deurningen.

Gepubliceerd door op 16-03-2019