Voorbereidingen Bevrijdingsfeest 2020 in volle gang

Bevrijdingsfeest Deurningen 2020

In 2020 is het 75 jaar geleden dat Nederland werd bevrijd. Reden om hier bij stil te staan. Landelijk en ook provinciaal worden tal van zaken georganiseerd.  Het Oranje comité  en de werkgroep Culturele Agenda Deurningen hebben het initiatief genomen om de festiviteiten rond dit jubileum voor Deurningen te helpen organiseren. Dat willen we graag samen doen met een heleboel mensen uit ons dorp.

Inmiddels zijn er een paar bijeenkomsten geweest met vertegenwoordigers van verenigingen. We hebben verkent welke ideeën er zijn voor dit jubileumjaar en gekeken wie daar allemaal aan bij kan dragen. Daarbij hebben we ons ook afgevraagd of we compleet waren, of er wellicht verenigingen,  groepen of individuen waren die ook mee kunnen / willen doen. Onze vraag is daarom of u zich wilt aansluiten bij het initiatief. Immers, hoe meer mensen meedoen, hoe groter dit jubileum kan worden.

Belangstellenden kunnen zich melden bij

Marianne Scholten (mariannescholten@hotmail.com).

 Wim Stege (wimstege@gmail.com).

Henk Scholten (jhjscholten@gmail.com).

Gepubliceerd door op 28-09-2019