Vincentius Paascollecte

Traditiegetrouw doen wij altijd met Kerst een beroep op onze dorpsgemeenschap  bij de inzameling van kerstpakketten voor met name minderbedeelden. Tevens is er dan de mogelijkheid om een gift over te maken naar Vincentius.                                                                 

Met Pasen was er dan ook nog altijd een collecte in onze kerk waarvan de opbrengst ten goede kwam aan de Vincentiusvereniging.  Omdat de viering dit jaar alleen via de livestream te volgen is kan de inzameling in de kerk helaas niet doorgaan.

Mocht U zich toch geroepen voelen om een bijdrage over te maken, dan kan dat op bankrekeningnummer NL 24 RABO 011 09 00 111 t.n.v. Vincentiusvereniging Deurningen

Namens  het bestuur van de Vincentiusvereniging hartelijk dank en fijne Paasdagen gewenst.!

Gepubliceerd door op 02-04-2021