Vastenactie – even minderen voor een ander

In het vorige Klöpke stond een bericht over de Vastenactie. Vanwege Corona hebben we dit jaar geen vastenzakjes verstrekt. Daarom zijn de andere mogelijkheden om uw bijdrage te geven in dat artikel genoemd.

Omdat het voor u misschien meer vertrouwd en makkelijker is, willen we u ook de mogelijkheid geven om uw gift in een envelop bij de kerk in te leveren. Hiervoor staan er tijdens de weekendvieringen tot aan Pasen de bekende bakjes achter in de kerk. Ook kunt u uw bijdrage in een dichte envelop waarop u “Vastenactie” schrijft, inleveren bij het parochiebureau. Wij zullen er dan voor zorgen dat uw bijdrage wordt overgemaakt naar de Vastenactie. Want uw hulp blijft natuurlijk zeer welkom!

Onderwijs is de beste manier om uit armoede te komen. Daarom steunt Vastenactie dit jaar 3 scholingsprojecten in Bangladesh, Zambia en Sierra Leone.

De andere mogelijkheden om te doneren:

  1. via de website www.vastenactie.nl. Daar leest u ook meer over de projecten van Vastenactie.
  2. (Voor online bankieren) Scan onderstaande QR-code. U komt dan op de doneerpagina.
  3. U kunt uw gift overmaken op rekening NL21INGB0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie

Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage!

De pastoraatsgroep en locatieraad

 

Gepubliceerd door op 19-03-2021