Vanaf 22 februari t/m 26 maart: werkzaamheden N343 Oldenzaal – Weerselo

GROOT ONDERHOUD N343 Oldenzaal – Weerselo

Download hier de PDF..


Beste mevrouw/meneer,

WAT GAAT ER GEBEUREN?
In opdracht van de Provincie Overijssel voert Twentse Weg- en Waterbouw BV (TWW) groot  onderhoud uit aan de N343 van Oldenzaal naar Weerselo. De provincie Overijssel vindt het belangrijk dat iedereen zich gemakkelijk, veilig en vlot kan verplaatsen. Daarom werkt de provincie op veel
plaatsen aan de verbetering van de wegen en voert groot onderhoud uit. Bij groot onderhoud gaat
het om het vervangen van de verharding van een heel wegvak of een gedeelte ervan. Bij de werkzaamheden aan de N343 gaat het om het vervangen van het bestaand asfalt door nieuw asfalt.
Ook worden de daarbij horende bermen en inritten aangepakt. De werkzaamheden worden uitgevoerd in 3 fases, om op deze manier de hinder zo beperkt mogelijk te houden.
WANNEER GEBEURT HET?
De werkzaamheden worden in 3 verschillende fasen uitgevoerd. Vanaf 22 februari t/m 26 maart zullen we bezig zijn met fase 2 en 3.
Wegvak Fase Hmp. Uitvoering
N343/N736 Hoofdrijbaan 1 0,400 tot 1,020 12 april t/m 16 april
N343 Hoofdrijbaan 2a 1,020 tot 3,300 01 maart t/m 26 maart
N343 Hoofdrijbaan 2b 3,300 tot 6,300 22 februari t/m 26 maart
N343 Parallelweg 3 1,000 tot 2,180 22 februari t/m 26 februari
UW BEREIKBAARHEID
Vanaf de kruising N343 met de N736 tot aan de rotonde in Weerselo is de weg geheel afgesloten voor doorgaand verkeer. Op de achterkant ziet u een afbeelding met het desbetreffende wegvak. Doorgaand verkeer wordt omgeleid via een omleidingsroute. Deze omleidingsroute zal met borden
aangegeven worden.
Voor bestemmingsverkeer en fietsers blijft de parellelweg beschikbaar , behalve tijdens de werkzaamheden van fase 3. Tijdens de werkzaamheden van fase 3 aan de parallelweg zal gemotoriseerd bestemmingsverkeer gebruik moeten maken van de hoofdrijbaan. De bereikbaarheid
tijdens fase 1 zal in een later stadium toegelicht worden.
Aan de directe aanwonenden van de N343 worden toegangspasjes verstuurd. Alleen op vertoon van dit pasje kunt u gebruik maken van de parallelweg.
UW VEILIGHEID
Werken aan de weg brengt helaas ongemak met zich mee. TWW doet er alles aan om de overlast zoveel mogelijk te beperken. Uiteraard wordt aan uw veiligheid gedacht met waarschuwingen en
afzettingen en verkeersbegeleiders. Maak gebruik van de omleidingsroute, voor uw en onze veiligheid en om schade te voorkomen.
CONTACT
De werkzaamheden worden uitgevoerd door Twentse Weg en Waterbouw B.V.
Voor vragen kunt u contact opnemen met onderstaande personen:
Hans Imming TWW – 06-82669687 – h.imming@tww.nl
Johan Niemeijer Provincie Overijssel – 06-10751268 – jg.niemeijer@overijssel.nl

 

 

Gepubliceerd door op 30-01-2021