NIEWSBRIEF: Waarom zijn uw bijdragen voor de actie Kerkbalans nog steeds van heel veel waarde?

Nieuwsbrief

Download hier de nieuwsbrief in PDF

Voor alle inwoners van Deurningen en betrokkenen bij ons dorp,

Beste mensen,

Waarom zijn uw bijdragen voor de actie Kerkbalans nog steeds van heel veel waarde?


Onlangs hebben we enkele columns van Theo Krabbe, ingezonden brieven en naschriften van de redactie kunnen lezen in de Tubantia. Artikelen met veelal wisselende accenten rond het kerkelijk vastgoed in het Aartsbisdom Utrecht. Onze zorg is dat deze informatie o.a. rond de Actie Kerkbalans bij mensen kan leiden naar verwarring en onduidelijkheden. Daarom deze Nieuwsbrief.

Laten wij samen veiligstellen wat voor onze kerkgemeenschap en dorp van belang is.

Wat speelt bij ons?

Onze Kerkbalans

Zodra de mensen, die u jaarlijks bezoeken voor de kerkbalans, weer op stap kunnen brengen ze de bekende intekenformulieren bij u thuis. Een aantal belangrijke gedachten hierbij:

  • Uw jaarlijkse bijdragen zijn onmisbaar voor het in stand houden van onze kerkgemeenschap en van de gebouwen. Zeker, nu de opbrengst van collectegeld vanwege verminderd kerkbezoek aanzienlijk is gedaald.
  • Als de bijdragen aan de Actie Kerkbalans minder zouden worden, dan wordt het nog moeilijker de exploitatie sluitend te krijgen. Een compensatie voor het verlies aan collectegeld is daarom ook heel welkom.

 

Het is vanzelfsprekend, dat we jaarlijks als kerkgemeenschap van onze resultatenrekening (in 2019 ongeveer € 80.000,-) moeten bijdragen in de kosten van het parochiebestuur voor het pastores-team e.d.( € 29.986,-)  en afdracht aan het bisdom (€ 6.131,-) .

En wat speelt er verder bij ons?

Visie-plan Mijn Deurningen 2030: Wens van ruim 400 deelnemers in 2018 o.a.:

  • Gemeenschap wil eigendom en zeggenschap over kerk met toren en pastorie.
  • Beeldbepalende gebouwen behouden, gebruik voor iedereen, van jong tot oud.

We zijn op de goede weg:

Kuieroamd’n en -middag in 2020: Ruim 120 deelnemers gaven hun instemming met de ideeën voor het kerkelijk vastgoed.

Het Parochiebestuur kan zich vinden in onze plannen voor de toekomst:

  • Kerkgemeenschap blijft en kan beschikken over kapel, parochiehuis, sacristie, mortuarium en kerkhof.
  • Kerk en pastorie over te dragen aan dorpsgemeenschap. 

Standpunt van het parochiebestuur bij overname kerkelijk vastgoed:

  • Waarde pastorie -goed verhandelbaar object- moet betaald worden. Daarmee blijft het vermogen van de parochie, dus ook van onze kerkgemeenschap, op peil. Deze regel geldt ook in andere bisdommen.
  • Overname kerkgebouw is bespreekbaar als de kerk wordt ingezet voor maatschappelijke doeleinden.

Vervolgstappen:

U begrijpt dat ook wij door de maatregelen als gevolg van Covid-19 stagnatie hebben ondervonden in de voortgang van onze projecten.

Binnenkort hopen wij u meer te kunnen meedelen over het vervolgoverleg met het parochiebestuur over ons kerkelijk vastgoed en de start van de Vereniging Zorg Ontmoeting Erfgoed Deurningen (ZOED) 

We weten wat we willen en wat noodzakelijk is, nu doorgaan.

Het slaagt met uw medewerking.

 Locatieraad, Pastoraatsgroep en bestuur Vereniging Zorg Ontmoeting Erfgoed Deurningen

 

 

Gepubliceerd door op 20-02-2021