NIEUWSBRIEF van Vereniging Zorg Ontmoeting Erfgoed Deurningen

De Vereniging Zorg Ontmoeting Erfgoed Deurningen houdt zich bezig met het ontwikkelen van plannen t.a.v.:
1. toekomst van kerkgebouw/pastorie/pastorietuin en kijken naar breder gebruik
2. Planontwikkeling Zorghuis
Verder wordt iedereen uitgenodigd voor:
De inloopbijeenkomst donderdag 16 september a.s. tussen 16.00 en 21.00 uur in het parochiehuis.

Lees hier alle plannen van ZOED…..

Gepubliceerd door op 11-09-2021