“Mijn Deurningen 2030” is aan de realisatie-fase begonnen!

“Mijn Deurningen 2030” is aan de realisatie-fase begonnen!

“Van kuier’n noar anpakk’n” .

Op 12 december 2018 werd in de vergadering van het algemeen bestuur van de Stichting Dorpsbelang Deurningen het Visie-plan “Mijn Deurningen 2030” vastgesteld. Comité “Mijn Deurningen 2030” overhandigde tijdens deze vergadering het eerste exemplaar aan wethouder Ben Blokhuis.
De stevige basis voor dit visie-plan is gelegd tijdens de vele “Kuieraomd’n”, die door ruim 400 Deurningers werden bijgewoond.

Met dit plan heeft de Deurninger gemeenschap gesproken en het comité “Mijn Deurningen 2030” is al een aantal maanden bezig om samen met verenigingen/instanties, die mede het voortouw nemen in de realisatie, vrijwilligers te vinden in de Deurninger gemeenschap om de plannen te realiseren.

Wij zoeken vrijwilligers die zich willen inzetten voor de volgende thema’s uit het Visie-plan “Mijn Deurningen 2030”:

 1. Vergrijzing en ouderen
 2. Jeugd en jongeren
 3. Duurzaamheid
 4. Maatschappelijk vastgoed en nieuwbouw
 5. Sporthal/dorpshuis
 6. Wonen
 7. Openbare ruimte en veiligheid
 8. Recreatie, toerisme en cultuur
 9. Communicatie
 10. Onderwijs
 11. Economische bedrijvigheid
 12. Verenigingsleven

Indien u belangstelling heeft voor een onderwerp en u wilt zich hiervoor actief inzetten, stuur dan een mail naar info@dorpsbelangdeurningen.nl of neem contact op met iemand van Stichting Dorpsbelang Deurningen.

Het Visie-plan “Mijn Deurningen 2030” zal voor elke commissie, die nu wordt gevormd, de leidraad zijn. Hierin zijn namelijk alle bevindingen uit de “Kuieroamd’n” beschreven en tevens zijn er al activiteiten voor de te vormen commissies gedefiniëerd.
Verder is het natuurlijk mogelijk dat er door voortschrijdende inzichten veranderingen aan het visie-plan gemaakt kunnen worden, waar vervolgens weer nieuwe activiteiten uit voortkomen. Het moet wel een dynamisch gebeuren blijven!

Mijn Deurningen 2030.jpg

We horen graag zo spoedig mogelijk van u!

WI’J BINT DEURNING’N, WI’J GOAT D’ER VEUR!

Comité “Mijn Deurningen 2030”.

Gepubliceerd door op 26-01-2019