In 2019 het “De Passie” live in Deurningen?

De Passie Deurningen 2019

De werkgroep Culturele Agenda Deurningen is opgericht om activiteiten te ontwikkelen die nieuwe impulsen kunnen geven aan de leefbaarheid van Deurningen ondermeer met nieuwe vormen die passen binnen het gebruik van onze kerk.

Voor het komende jaar hebben we als plan om, met medewerking van de pastoraatgroep, naar voorbeeld van “The Passion” bekend van de televisie, onze eigen uitvoering van De Passie Deurningen 2019 te organiseren.

De Passie wordt uitgevoerd door groepen uit Deurningen. We nodigen verschillende groepen / leeftijden uit om  mee te doen met de uitvoering. Een aantal groepen zijn al benaderd en hebben hun medewerking toegezegd. Maar meer hulp kunnen we zeker nog gebruiken.

Als leidraad voor de uitvoering geldt het lijdensverhaal. Op verschillende plekken in Deurningen wordt  een onderdeel daarvan in een eigentijdse setting opgevoerd. Dit kan door een lied, een lezing, een muziekstuk, een toneelstukje, o.i.d. Met een door Deurningers gedragen kruis trekken we van de ene plek naar de andere. We willen daarbij stil staan bij het leven en het leven dat ons is gegeven, niet alles is vanzelfsprekend. Het is goed om even stil te staan voor een bezinning.

We nodigen mensen, individueel of als groep, die dat willen, uit om mee te doen. Dat kan bij de uitvoering maar ook bijvoorbeeld in de techniek of om het kruis te helpen dragen. En er komen vast nog wel meer dingen op ons pad.

Belangstellenden kunnen zich melden bij Marianne Scholten (mariannescholten@hotmail.com) of Wim Stege (wimstege@gmail.com).

Gepubliceerd door op 20-12-2018