Herinnering: Algemene Leden vergadering ZOED 17 mei 19:30 in Parochiehuis

Herinnering ALV                                                                                                      
Op Dinsdag 17 mei a.s. wordt de Algemene ledenvergadering van ZOED gehouden in het parochiehuis aanvang 19.30 uur.

Uitnodigingen zijn verzonden per mail of post, kijk eventueel uw ongewenste mail na.
Aanmelding ontvangen wij graag per mail of via ons secretariaat door de bus aan de Scholtendijk 7 Deurningen.
U bent van harte welkom.

 

 

Gepubliceerd door op 13-05-2022