Dank aan onze vrijwilligers Henk Mulder en Johan Kleissen

Met ingang van september hebben Henk Mulder van Johan Kleissen, respectievelijk voorzitter en secretaris van de locatieraad van onze kerkgemeenschap, hun werkzaamheden beëindigd. Beiden hebben gedurende tientallen jaren getoond te beschikken over een groot doorzettingsvermogen ten aanzien van het beheer van het kerkelijk vastgoed. Ook hebben beiden een lange staat van dienst op verschillende andere terreinen van onze gemeenschap. Grote waardering voor dat alles!

Henk, je bent in 1975 begonnen als lid van de werkgroep lectoren; een aantal jaren was je ook bereid om zelf in voor te gaan. Vanaf 2003 heb je gewerkt als voorzitter van het toenmalige kerkbestuur, later de locatieraad. Van daaruit werkte je mee als lid van de pastoraatsgroep. Met grote betrokkenheid, verantwoordelijkheid, deskundigheid heb jij steeds meegewerkt om pastoraat en beheer een passende invulling te geven. Met een luisterend oor stond je altijd klaar voor ieder en voor ontwikkelingen binnen het Kerk-zijn in de afgelopen jaren. Vanwege gezondheidsredenen moet je nu je werkzaamheden beëindigen. Henk, alle dank aan jou namens alle parochianen.

Eerder enige tijd als lid van het herenkoor, Johan, heb jij je de laatste 20 jaar vol trouw en toewijding ingezet als secretaris van het kerkbestuur, nu sedert 2010 voor de locatieraad. Dit ook steeds met openheid en enthousiasme naar parochianen toe: met vele hand- en spandiensten stond je klaar om vragen en wensen, die op je afkwamen, op te lossen. Grote waardering is er voor de wijze waarop je sturing hebt gegeven aan het onderhoud van het kerkhof en pastorietuin en de ondersteuning aan parochianen in verband met de kerkradio. Fijn dat je deze beide werkzaamheden voorlopig nog wilt blijven doen. Johan vanwege je leeftijd heb je besloten je functie in de locatieraad te beëindigen. Namens allen uit onze kerkgemeenschap veel dank aan jou.

Beste vrijwilligers, beide hebben jullie aangegeven met ‘stille trom’ te willen vertrekken. We denken, dat het zijn minst op zijn plaats is, jullie op deze manier, ondersteund met een persoonlijke attentie, te moeten bedanken. Daarom nogmaals onze dank voor jullie inzet.

We zijn ook blij dat jullie beide nog blijven meewerken binnen de Stichting Sint Michaël voor het beheer van ons kerkhof. Gezondheid en alle goeds verder.

Locatieraad en Pastoraatsgroep

Gepubliceerd door op 04-10-2020