Artikelen pastoraatsgroep

Samenwerking met de H. Pancratiusparochie

Beste parochianen,
In het kader van de samenwerking met de H. Pancratiusparochie zal diaken Bert Huitink vanaf heden 8 uur per week in onze Plechelmusparochie werken.

Lees meer

Hij zal het pastorale team gaan ondersteunen in de opzet en verdere uitbouw van het jongerenpastoraat. Voor hem een uitdaging om met de ervaring vanuit de H. Pancratiusparochie hier het jongerenpastoraat te gaan opzetten. Voor ons heel fijn omdat hij veel ervaring meeneemt. Voor de toekomst is samenwerking belangrijk, gebruik maken van elkaars ervaringen. We hopen over en weer steeds meer gebruik te mogen maken van elkaars ervaringen. Dit is de eerste stap in onze samenwerking. Jongerenpastoraat staat hoog in het vaandel, jongeren zijn onze toekomst. Ervaringen in o.a. de H. Pancatiusparochie laten zien dat wij jongeren op een eigentijdse wijze kunnen meenemen in het geloof. Geloof dat aansluit bij hun levensfase. Wij hopen dat diaken Bert Huitink in onze parochie daaraan een bijdrage kan leveren, vanuit zijn ervaringen binnen het jongerenpastoraat Rock Solid.

Vrede en alle goeds, namens het pastorale team,
Maroesjka Sleegers

Voorstellen
Beste parochianen en vooral ook jongeren,

Met veel enthousiasme mag ik het pastorale team van de H. Plechelmusparochie ondersteunen in het opzetten van het jongerenpastoraat. Ik zal dat met veel plezier gaan doen.

Wie is diaken Bert Huitink? Enkele parochianen kennen mij mogelijk uit mijn pastorale stageperiode. Dat is lang geleden. Ik heb destijds stagegelopen bij pastoor Kolmschot in Weerselo, Rossum, Deurningen en Saasveld, de oude parochie WoRDS. Bijzonder om terug te komen in deze dorpen en in de stad Oldenzaal. Ik ben getrouwd met Irma en wij wonen ruim 35 jaar in Tubbergen. Wij zijn de ouders van Guus en Carien, schoonouders van Esther en Rik. Ik ben bijna 17 jaar werkzaam in het pastoraat, de laatste vijf en een half jaar ben ik werkzaam in de H. Pancratiusparochie in Tubbergen met haar kerkdorpen. Binnen onze parochie mag ik, met een grote groep vrijwilligers, inhoud geven aan de Kinderkerk, Jeugdkerk en het jongerenpastoraat Rock Solid.

Gezinnen, jeugd en jongeren zijn onze toekomst, daar mag de kerk oog voor hebben. Binnen de H. Pancratiusparochie heb ik daar ervaring mee opgedaan. Deze ervaring wil ik graag meenemen naar uw parochie. Naast mijn mooie werk als diaken heb ik een eigen leven. In dat leven mag ik graag wandelen, lezen, toeren op mijn motor, in de tuin werken, gitaar spelen, ik kom tijd tekort. U wilt mijn leeftijd ook nog weten? Ik ben 59 jaar en bruis van de energie. In de toekomst wil ik graag nog meer over mijzelf vertellen, maar ook de parochie leren kennen.

Ik hoop dat wij vele jongeren mogen gaan tegenkomen, samen op weg gaan met hun geloof en dat we dit samen met vrijwilligers mogen gaan opzetten. Ik ben ervan overtuigd dat we in deze tijd van kerk-zijn jongeren kunnen bereiken, maar dan wel op een eigentijdse manier van geloven. Ik mag dit doen samen met collega’s uit het pastorale team. Dat we met veel enthousiasme mogen gaan samenwerken en gaan bouwen aan onze kerk.

Hartelijke groet,
Diaken Bert Huitink

Nieuwe pastor, Th. van der Sman

Parochianen, eerder is aangekondigd dat per 1 juli Pastor Th. van der Sman als assistent-priester gaat meewerken binnen ons pastoresteam.
In onderstaand artikel stelt hij zich voor.

Lees meer
Graag stel ik mij aan u voor.

Mijn naam is Theo van der Sman. Ik ben op 30 mei 1950 te Rotterdam Zuid geboren (in de wijk Feyenoord). Na mijn militaire dienstplicht te Amersfoort en Seedorf, pakte ik de draad van de verpleegkundige opleidingen weer op.

Zo behaalde ik het A en B diploma verpleegkunde. Bijzonder voor mij is, dat ik de opleiding tot psychiatrisch verpleegkundige volgde in het Sinaï Centrum te Amersfoort, een kliniek die in die tijd gespecialiseerd was in de opvang en zorg van Joden, die de concentratiekampen en de gruwelen van Nazi Duitsland ternauwernood hadden overleefd. Na enkele jaren als verpleegkundig afdelingshoofd op een afdeling met gedementeerde bejaarden gewerkt te hebben, volgde ik enkele verpleegkundige specialisaties en werd ik dertien jaar ambulanceverpleegkundige in de West Betuwe. Toen mijn moeder tien jaar geleden overleed, stierf tevens mijn laatste familielid.

Met instemming van wijlen kardinaal Willebrands, aartsbisschop van Utrecht, volgde ik aan een seminarie te Antwerpen een parttime priesteropleiding. In Antwerpen werd ik diaken gewijd. De priesterwijding, door hulpbisschop wijlen Mgr. Jan Niënhaus (namens de verleden jaar overleden kardinaal Adrianus Simonis) voor ons aartsbisdom Utrecht, volgde op 25 januari 1986 in de parochiekerk van De Meern. Korte tijd daarnaar volgde een benoeming als pastoor voor een aantal parochies, in volgorde voor de regio’s: Wehl, Tubbergen, Haaksbergen, Borne, Steenwijk en ten slotte vijf jaar geleden als priester-assistent voor de Parochie Thomas à Kempis (Zwolle) de Norbertusparochie (Dronten) en de Christoffelparochie (Steenwijk). Ik bied mijzelf opnieuw dienstbaar aan voor 50% aan uw pastoraal team en wel op vrijwillige basis.

Vanaf 1 juli aanstaande zal ik werken onder eindverantwoordelijkheid van pastoor Bernard Reerink. Alhoewel ik in de pastorie van Rossum zal wonen, heb ik aldaar geen pastoorsfunctie. De bisschoppelijke benoemingsbrief betreft heel duidelijk mijn dienstbaarheid aan de gehele Plechelmusparochie, met een eventuele dienstverlening daarbuiten. Door mijn nieuwe benoeming te aanvaarden, heb ik aangegeven mij daar strikt aan te willen houden. Kardinaal Eijk ben ik dankbaar met deze benoeming.

Twente ken ik goed. Ik mocht hier in totaal negentien jaar werken. Ik versta het Twents – in meer dan één opzicht – heel goed. In het noordelijke deel van ons bisdom laat ik veel goede teamgenoten, vrienden en bekenden achter mij. Met verschillenden zal ik vast contact houden. Een aantal (bestuurlijke) functies heb ik aldaar recentelijk moeten beëindigen.

Een aantal andere functies, zoals de zorg voor de armen en daklozen van Sri Lanka (Stichtingen HAS / NEDLA) en een tweetal functies voor ons aartsbisdom zullen blijven. Ik verheug mij op de samenwerking, maar bovenal op de ontmoeting met u.

Mogen wij op deze wijze het geloof, dat ons zo dierbaar is, in elkaar versterken.

Met Gods vriendelijke zegen en een hartelijke groet,
Theo L.M.M. van der Sman – em. pastoor