Actie kerkbalans

 

Beste parochianen,

Zoals bij u bekend is werd in voorgaande jaren onze Actie Kerkbalans steeds gehouden in de derde week van januari.

Vanwege de huidige corona-omstandigheden is het niet mogelijk, dat onze vrijwilligers in die periode de nodige informatie op alle adressen bezorgen en daarna de antwoordenveloppen ophalen. We stellen de Actie Kerkbalans voor onze geloofsgemeenschap daarom uit naar het komend voorjaar.

We hopen dat met uw medewerking, evenals in voorgaande jaren, het dan weer een geslaagde Actie Kerkbalans mag worden.

Met vriendelijke groeten namens de locatieraad,

Bennie Lansink

 

Gepubliceerd door op 09-01-2021