Aanvragen bijdrage Stichting Vrienden van Deurningen

Beste inwoners van Deurningen,

Zoals u weet heeft onze stichting zich ten doel gesteld positieve initiatieven binnen de Deurninger gemeenschap te ondersteunen, mits die initiatieven een structurele bijdrage leveren aan de verbetering en instandhouding van de kwaliteit van leven binnen onze gemeenschap.

Het staat een ieder vrij om ook voor dit jaar (2020) een aanvraag in te dienen, mits de aanvraag voldoet aan onze doelstelling en u uw aanvraag goed motiveert. Het daarvoor te gebruiken aanvraagformulier kunt u vinden op www.vriendenvandeurningen.nl. De aanvraag dient door ons te zijn ontvangen uiterlijk op 1 april 2020!

Bestuur Stichting Vrienden van Deurningen

Gepubliceerd door op 07-02-2020