Stichting Zorgzaam voor Elkaar

ZORGZAAM VOOR ELKAAR IN DEURNINGEN

Het initiatief voor ‘Zorgzaam voor elkaar in Deurningen’ is ontstaan uit het denkwerk van de Impulsgroep Gemeenschap Deurningen. Wij zien dat in ons dorp veel geregeld is voor gezonde mensen maar voor mensen met gezondheidsproblemen of in moeilijke omstandigheden valt nog veel te doen.

Uit onderzoeken blijkt, dat wanneer thuis wonen niet meer mogelijk is, mensen wel graag een huiselijke woonplek willen in hun vertrouwde dorpse omgeving dus binnen hun eigen gemeenschap. Praktijkvoorbeelden laten zien dat mensen zich dan meer vertrouwd en gelukkig voelen. Familie, buren en kennissen van hen ervaren het als gemakkelijk en laagdrempelig. Een werkgroep van 5 personen uit de Stuurgroep Zorgzaam voor Elkaar (12 personen) oriënteert zich op de mogelijkheid om een kleinschalig woon-en zorgcomplex te realiseren in het hart van ons dorp, waar de pastorie dan deel van uitmaakt. Dat gebeurt in overleg met de locatieraad en met medewerking van het parochiebestuur.

Wij hebben een ontwerp-visie geformuleerd met een aantal vertrekpunten. Aan de hand daarvan worden thans oriënterende gesprekken gevoerd met directies van drie zorginstellingen en de bouwcoöperatie Mijande Wonen. Deze instellingen en wij bereiden ons voor op de volgende overlegronde. Ook met vertegenwoordigers van de gemeente Dinkelland wordt het overleg voortgezet.

De werkgroep ervaart dit project als een stevige uitdaging.  Het is interessant, ook complex en hopelijk van grote waarde voor Deurningen in de toekomst. De kans van slagen is afhankelijk van deelname van instellingen, waarmee we in gesprek zijn. Doorslaggevend zullen sluitende exploitaties zijn voor investeringen en zorg, ook op langere termijn. Komend voorjaar hebben we vervolgoverleg met de stuurgroep en daarna hopen wij elkaar te ontmoeten in breder verband in Deurningen.

De ‘Werkgroep Zorg’:
Ria Lansink, Maurice Hansté, Bart Kienhuis, Paul Nijmeijer, Gerrit Aarninkhof.