Verkeer Wiefferweg/Vliegveldstraat/Deurningerstraat

Ontwikkelingen Vliegveldstraat/Deurningerstraat (stand van zaken)

Vliegveldstraat: Onlangs is het nieuwe viaduct over het spoor geopend. Volgend jaar (2018) zal gestart worden met de werkzaamheden aan de Vliegveldstraat. Momenteel wordt de nieuwe rotonde ter plaatse van de ingang naar het vliegveld aangelegd.

Vliegveldstraat richting Frans op den Bult: met name de afslag Wiefferweg is nog steeds een onveilige situatie. SDD heeft voorgesteld om ook hier midden geleiders aan te brengen. De Wiefferweg is al jaren verboden om in te rijden (behoudens aanwonenden). Er zijn de afgelopen tijd besprekingen geweest met aanwonenden om te inventariseren welke maatregelen hier gewenst zijn. Verder is er diverse keren overleg geweest met Gemeente/Provincie/Politie

Deurningerstraat: Momenteel zijn hier nog geen ontwikkelingen. Een inventarisatie (door SDD)  in de buurt en aanliggende grondeigenaren dient nog uitgevoerd te worden.