WELKOM OP DEURNINGEN.NL

Logo
Evenementen en Activiteiten
Zaterdag 11 maart om 19.00 u. H. Vormsel in Plechelmuskerk
27-02-2017

H. Vormsel, zaterdagavond 11 maart om 19.00u. Vicaris Pauw en pastor Janssen gaan voor en het Cantatekoor zingt.

Dinsdag 7 maart KPO: Wereldgebedsdag viering in de Kerk 19.00 uur

Dinsdag 7 maart KPO: Wereldgebedsdag viering in de Kerk 19.00 uur

11 maart: H. Vormsel
26-02-2017

Nieuws
Nieuws van de wijkagent

Woordje van de wijkagent 2017: En dan is het winter. Dat betekend weer ruiten van de auto schoonmaken, tenminste wanneer je met de auto op pad gaat. Maar al te  vaak zien we nog dat mensen gaan rijden en alleen...

22febr. laatste bijeenkomst: KVG Katholieke Vrouwen Gilde houdt op te bestaan
05-02-2017

KVG Katholieke Vrouwen Gilde houdt op te bestaan. Ondanks het feit, dat er nog voldoende leden zijn, houdt het Katholieke Vrouwen Gilde op te bestaan. De oorzaak hiervan is, dat er langere tijd naar mensen is gezocht om het dagelijks...